ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักงานสรรพกรภาค 8 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพกรภาค 8 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2363
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพกรภาค 8 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/01/2562
 • หมดเขต    01/02/2562
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294