ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 1.ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 26 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหร่งภารโรง 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานลาดยาง 8 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานขุดเจาะบ่อบาดาล 1 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานประจำรถกู้ภัยฟฟ้าส่องสว่าง 1 อัตรา 5.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 9 อัตรา 6.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา 7.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา 2.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยงานพัสดุ 2 อัตรา 2.ตำแหน่งผู้ช่วยนสยช่างสำรวจ 1 อัตรา 3.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา 3.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 7 อัตรา ได้แก่ 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 6 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานขุบเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4-28 กุมภาพันธุ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/01/2562
 • หมดเขต    28/04/2562
 • อ่าน   607
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294