ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ลูกจ้างเหมาบริการ) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(ลูกจ้างเหมาบริการ) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 17- 23 มกราคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5328 3561-2
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/01/2562
 • หมดเขต    23/01/2562
 • อ่าน   105
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294