ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง
 •     สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง จำนวน 5 ทุน ไปศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาเอก ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ"ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม" หัวข้อย่อย " ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป" หัวข้อย่อย "ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี" หัวข้อย่อย "ทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 2547 1907
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ก.พ.
 • วันที่ประกาศ   01/02/2562
 • หมดเขต    21/02/2562
 • อ่าน   128
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294