ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องงานบริหารงานทั่วไป-งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์ 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5322 1493
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2562
 • หมดเขต    18/02/2562
 • อ่าน   351
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294