ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล(ห้องปกครอง) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 21804
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/06/2562
 • หมดเขต    14/06/2562
 • อ่าน   143
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294