ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5384 1133
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/06/2562
 • หมดเขต    05/07/2562
 • อ่าน   133
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294