ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากรทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 •     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด 188 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5327 2651
 • หน่วยงาน    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัย เชียงใหม่ จำกัด 188 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
 • วันที่ประกาศ   11/06/2562
 • หมดเขต    20/06/2562
 • อ่าน   305
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294