ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงพยาบาลแม่ทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานเยี่ยมบ้าน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น2 ตั้งแต่วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5397 6000 ต่อ 102
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ทา อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/07/2562
 • หมดเขต    09/07/2562
 • อ่าน   82
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294