ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องงานบริหารงานทั่วไปหรืองานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5322 1493
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 167 ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • วันที่ประกาศ   26/07/2562
 • หมดเขต    01/08/2562
 • อ่าน   127
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294