ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8(จังหวัดเชียงใหม่) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจงหวัดเชียงราย จำนวน 2 อัตรา
 •     รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8(จังหวัดเชียงใหม่) และสำนักตรวจเงินแผ่นดินจงหวัดเชียงราย จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8 (เชียงใหม่) บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ี 22 สิงหาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2456-60 ต่อ 2205
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่8 อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2562
 • หมดเขต    22/08/2562
 • อ่าน   69
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294