ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งศุลการักษ์
 •     สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งศุลการักษ์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 เลขที่30 หมู่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5328 1778-9
 • หน่วยงาน    สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
 • วันที่ประกาศ   14/08/2562
 • หมดเขต    30/08/2562
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294