ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 •     สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5329 9934
 • หน่วยงาน    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 309 หมู่ 3 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 • วันที่ประกาศ   14/08/2562
 • หมดเขต    30/09/2562
 • อ่าน   469
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294