ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 169 จำนวน 68 รายวิชา ปีการศึกษา 2562
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 169 จำนวน 68 รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครเรียนในวันที่ 14 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562 โดยจะทำการเรียนการสอนในวันที่ 9 กันยายน - 27 ธันวาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5321 1592 ต่อ 123
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2562
 • หมดเขต    06/09/2562
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294