ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0 5324 5361-2 ต่อ 111
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1 158 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/08/2562
 • หมดเขต    30/08/2562
 • อ่าน   315
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294