ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน
 •     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง และแม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล (ห้อง เอ 16 ) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตั้งแต่วันที่ 18-24 กันยายน 2562 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 0 5311 2180-4
 • หน่วยงาน    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/09/2562
 • หมดเขต    24/09/2562
 • อ่าน   28
 • ผู้ส่ง   อรุณี จุนทการบัณฑิต
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294