ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2551
 • หมดเขต    31/10/2551
 • อ่าน   887
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294