ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 •     วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สมัครสอบคัดเลือกบุคคเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2551
 • หมดเขต    24/10/2551
 • อ่าน   818
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294