ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 12 ตำแหน่ง
 •     บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลลานนา รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 12 ตำแหน่ง สนใจติดต่อด้วยตนเองหรือส่งหบักฐานมาที่แผนกบุคคล-ธุรการ โรงพยาบาลลานนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   21/10/2551
 • หมดเขต    30/11/2551
 • อ่าน   979
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294