ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกวดราคาขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้ว
 •     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประกวดราคาขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้ว ประเภท Computer , Printer , Notebook , File server , scanner, อุปกรณ์ CCTV และ Keyboard จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและจัดหา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
 • วันที่ประกาศ   26/10/2551
 • หมดเขต    31/10/2551
 • อ่าน   840
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294