ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
 •     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชา บรรณารักษ์ บัญชี คอมพิวเตอร์ ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/11/2551
 • หมดเขต    19/11/2551
 • อ่าน   971
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294