ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้พิการเข้ารับฝึกอาชีพ
 •     ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดรับสมัครผู้พิการเข้ารับฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน –31 กรกฏาคม 2550 โดยเปิดรับสมัคร 4 แผนกคือ 1. แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า 2.แผนกศิลปหัตถกรรม 3.แผนกคอมพิวเตอร์ 4.แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1เมษายน – 31 กรกฏาคม 2550 สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน เลขที่ 303 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • หน่วยงาน    ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    31/07/2550
 • อ่าน   989
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294