ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • บริษัทไปรษณีย์ประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์
 •     บริษัทไปรษณีย์ประสงค์รับสมัครบุคคลอายุระหว่าง 17-25 ปี เพศชายและหญิง คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนการไปรษณีย์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนการไปรษณีย์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ระหว่างวันที่ 11 – 29 มิถุนายน
 • หน่วยงาน    บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    29/06/2550
 • อ่าน   964
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294