ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) โรงพยาบาลเวียงแหง 6 อัตรา
 •     โรงพยาบาลเวียงแหง รับสมัครสอบคัดเลือลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ,นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา,นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา,นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา,เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา และเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเวียงแหง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2552
 • หมดเขต    19/06/2552
 • อ่าน   988
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294