ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ รุ่นที่ 2
 •     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 ผู้สนมจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ: ESC งานบริการการศึกษา (ชั้น 3 ) อาคารเรียนรวม คณะแพทยญ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ Dowload ใบสมัครได้ทาง Website : www.cmed.cmu.ac.th. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/06/2552
 • หมดเขต    30/08/2552
 • อ่าน   1037
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294