ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างรายวัน องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 •     องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างรายวัน องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา กำหนดการจ้างตามระยะเวลาโครงการ ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ตั้งแต่บบัดนี้ เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย
 • วันที่ประกาศ   11/06/2552
 • หมดเขต    //2552
 • อ่าน   898
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294