ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • การสรรหาผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 5
 •     ตำรวจภูธรภาค 5 การสรรหาผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการของสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงราย ระบบ FM 92.75 MHz จำนวน 1 สถานี มีกำหนด 2 ปี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ ตำรสจภูธรภาค 5 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรภาค 5 จังฟวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/06/2552
 • หมดเขต    19/06/2552
 • อ่าน   782
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294