ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ รับสมัครงานในตำแหน่งหลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ รับสมัครงานในตำแหน่งหลายอัตราดังต่อไปนี้ พยาบาลวิชาชีพ กุ๊ก พนักงานส่งอาหาร ผู้ช่วยเภสัชกร ธุรการ ward หัวหน้าช่าง ผู้ช่วยกุ๊ก เจ้าหน้าที่เวรเปล นักรังสี สมัครได้ที่ แผนกบุคคล วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา18.00-16.30 น. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/06/2550
 • หมดเขต    26/06/2550
 • อ่าน   1661
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294