ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 1 อัตรา
 •     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราจ้าง 7,940 -บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักคณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/06/2552
 • หมดเขต    26/06/2552
 • อ่าน   846
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294