ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากรประจำตำแหน่ง รังสีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา , จักษุแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรประจำตำแหน่ง รังสีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา , จักษุแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสอบถามที่ สำนักอำนวยการตึกอำนวยการชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2552
 • หมดเขต    30/06/2552
 • อ่าน   906
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294