ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 •     อบต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่ ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง แทนตำแหน่งที่ว่าง หากสนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ ห้องประชุมอบต.แม่คง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    อบต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2552
 • หมดเขต    26/06/2552
 • อ่าน   975
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294