ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานบุคคลภายนอก หลายอัตรา
 •     โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ รับสมัครงานบุคคลภายนอก หลายอัตรา ดังนี้ พยาบาลประจำการ หลายอัตรา , เภสัชกร 1 อัตรา , โภชนาการ อัตรา , เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม 2 อัตรา , พนักงานผู้ช่วย หลายอัตรา , พนักงานผู้ช่วยประจำห้องผ่าตัด 3 อัตรา , เสมียน ward ห้องผ่าตัด 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่ขนย้ายและส่งมอบ OPD Card ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 อัตรา , เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อด้วยตนเองที่ แผนกบุคคล- ธุรการ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/06/2552
 • หมดเขต    15/07/2552
 • อ่าน   943
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294