ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ( พนักงานสำนักพระราชวัง)
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ( พนักงานสำนักพระราชวัง) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง เพท่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำที่พระตำหนักภูพิงคราชเวศน์ ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพระตำหนักภูพิงคราชนิเสศน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2552
 • หมดเขต    30/06/2552
 • อ่าน   1202
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294