ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบัณฑิตอาสาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างพลังสุขภาพจิต
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบัณฑิตอาสาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างพลังสุขภาพจิต เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาสมัคร ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2552
 • หมดเขต    10/07/2552
 • อ่าน   823
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294