ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการประเมิณเทียบระดับการศึกษา ระดับประถม , มัธยมต้น และมัธยมปลาย ภาคเรียนที่ 1/2552
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการประเมิณเทียบระดับการศึกษา ระดับประถม , มัธยมต้น และมัธยมปลาย ภาคเรียนที่ 1/2552 ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นเอกสารได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองเชียงใหม่ สำนักงานในสำนักบริหารยุทศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่ 1 ถ.ห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    31/07/2552
 • อ่าน   788
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294