ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 131 จำนวน 60 รายวิชา
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 131 จำนวน 60 รายวิชา ใช้เวลาเรียน 150 ชั่วโมง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5321-1592
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/07/2552
 • หมดเขต    31/07/2552
 • อ่าน   848
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294