ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานการตรวจแผ่นดิน
 •     สำนักงานการตรวจแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานการตรวจแผ่นดิน ชั้น 3 ของสำนักงานการตรวจแผ่นดิน (บัญชี) หลายอัตรา ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมภาคที่ 1 -15 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2552
 • หน่วยงาน    สำนักงานการตรวจแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/07/2552
 • หมดเขต    04/08/2552
 • อ่าน   861
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294