ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง
 •     พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานไม้ผล 1 อัตรา , ตำแหน่งผู้ช่วยธุรการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นใบสมัครได้ที่ โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    31/07/2552
 • อ่าน   781
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294