ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั้วคราว
 •     คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั้วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ผู้สนใจติดต่อขอยืนใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552
 • หน่วยงาน    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/07/2552
 • หมดเขต    18/10/2552
 • อ่าน   816
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294