ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก้ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 •     สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก้ป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2552 ไปแล้วนั้น เนื่องจากมีคนสนใจน้อย จึงขยายเวลา อีก ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2552 สามารถ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.uniserv.cmu.ac.th sinvlv[5k,wfhmujs,kpg]- 0-5394-2870
 • หน่วยงาน    สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2552
 • หมดเขต    16/10/2552
 • อ่าน   860
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294