ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง จพ. พัสดุ จไนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-5349-8996 ต่อ 118,119
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2552
 • หมดเขต    03/11/2552
 • อ่าน   901
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294