ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคลากร
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 2 ตำแหน่ง , เลขานุการ 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่ งานบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2552
 • หมดเขต    30/10/2552
 • อ่าน   873
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294