ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลหลายตำแหน่ง
 •     โรงพยาบาลลานนา ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลหลายตำแหน่ง ดังนี้ พยาบาลประจำ, เภสัชกร, เจ้าหน้าที่บัญชี , เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค , เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม , เจ้าหน้าที่ยานยนต์ , พนักงานผู้ช่วย (NA) ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ แผนกบุคคล- ธุรการ โรงพยาบาลลานนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลลานนา ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2552
 • หมดเขต    15/11/2552
 • อ่าน   900
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294