ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2552 ระดับบัณฑิตศึกษา
 •     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2552 ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 053-885990
 • หน่วยงาน    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2552
 • หมดเขต    22/10/2552
 • อ่าน   813
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294