ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคล้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายเดือน
 •     วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคล้เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/11/2552
 • หมดเขต    20/11/2552
 • อ่าน   758
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294