ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง
 •     อบจ.เชียงใหม่ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ.เชียงใหม่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 13 อัตรา ดังนี้ ครูอัตราจ้าง 5 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา , ผู้ช่วยช่างสำรวจ 2 อัตรา , ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 1 อัตรา , ผู้ช่วยช่างเครื่องกล 2 อัตรา , ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    อบจ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/11/2552
 • หมดเขต    20/11/2552
 • อ่าน   854
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294