ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 •     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 ผุ้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ สำนักบัณฑิตอาสาสมัครอาคารเนกประสงค์1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200 หรือดาวโหลดได้ที่ www.gvc.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2552
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.
 • วันที่ประกาศ   03/11/2552
 • หมดเขต    29/12/2552
 • อ่าน   786
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294