ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา , ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-920225
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/11/2552
 • หมดเขต    30/11/2552
 • อ่าน   982
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294