ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานใตโครงการของศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานใตโครงการของศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาเกี่ยวข้อง ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเอกสารได้ที่ หน่วยบุคคล สำนักงานคณะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-942810
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2552
 • หมดเขต    17/11/2552
 • อ่าน   743
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294