ข่าวรับสมัคร
ข่าวรับสมัคร
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งยาม จำนวน 1 อัตรา อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 48 ปี เพศชาย ผู้สนใจติดต่อขอยยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/11/2552
 • หมดเขต    25/11/2552
 • อ่าน   748
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294